Κονσερτίνες Αλεξούδης στις Αχαρνές


Στην επιχείρηση ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ στις Αχαρνές θα βρείτε κονσερτίνες για την αναβάθμιση της ασφάλειας της περίφραξής σας.

Πλέγμα ασφαλείας, τύπου CONSERTINA, για προστασία από διαρρήκτες. Διατίθεται σε 3 τύπους:

  • Με clips μορφής spiral διαμέτρων 20 cm,30 cm,45 cm,60 cm,70 cm και 90 cm.
  • Ευθύγραμμη
  • Επίπεδη

Το μήκος αυτής ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της.

Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης